Kognitiv beteendeterapi (KBT)

KBT är en psykoterapeutisk behandlingsmetod som går ut på att förändra eller hantera tankar, känslor och handlingar som inte är funktionella och som därför orsakar psykiskt lidande.

Terapiformen är vetenskapligt belagd, går bra att kombinera med medicinering och rekommenderas av SBU (Statens beredning för medicinsk utvärdering) och Svenska psykiatriska föreningen.

Behandlingstiden är oftast kort, 8-15 sessioner på vardera 45-60 minuter och förhållandet mellan patient och terapeut kan ses som ett jämbördigt samarbete där klienten är specialisten på sitt problem och terapeuten på metoderna (beteende- och funktionsanalys, exponering, inlärnings- och anknytningsteori ACT, DBT mm) som hjälper till att lösa det.

Läs mer om KBT