KBT med stöd av medicinskt inriktad Kundaliniyoga

2. KBT med stöd av medicinskt inriktad Kundaliniyoga

Vad är Kundaliniyoga

Yogi BhajanKundaliniyogan är en mångtusenårig tradition med rötter i Indien. Den var länge en väl förborgad hemlighet som överfördes från mästare till lärjunge och reserverad en väl avgränsad överklass Den fördes 1969 till väst (Canada/USA) av det yogiska underbarnet Yogi Bhajan. Han menade att folket i västvärlden verkligen behövde en verkningsfull medicin mot sin fysiska, psykiska, mentala, andliga och spirituella ohälsa.

Kriyas och meditationer

Det finns i kundaliniyogan tusentals olika kriyas och meditationer – kombinationer av kroppspositioner, andningstekniker, ljudvibrationer och mentala fokuseringar – som alla har sitt specifika syfte. För flertalet av dem är syftet av terapeutisk karaktär och kan handla om att lösa upp inkapslad sorg, läka en hjärna med utmattningsymptom, utveckla självtillit, stärka axlar, rygg och nacke, balansera det inresekretoriska systemet med mer.

Medicinsk yoga – en form av kundaliniyoga

De terapeutiska effekterna av kundaliniyogan har på senare år fått en allt större uppmärksamhet och den medicinska yogan – som praktiseras på flera sjukhus i landet – är helt och hållet baserad på några av de mest kända kundaliniyogiska teknikerna.

Läs mer om Kundaliniyoga

Behandlingens upplägg

Upplägget för denna behandling är till en början detsamma som för KBT-behandlingen (se beskrivning ovan).

Själva terapiarbetet kommer sedan att handla om att angripa problemet från två håll:

Med hjälp av verktygen från i KBT  (psykoedukation, beteende- och funktionsanalys, inlärningsteori, anknytningsteori, DBT, ACT mm) tar vi itu med de faktorer som gör att problemet vidmakthålls eller förvärras och med specifika, riktade kundaliniyogiska tekniker jobbar vi på de svagheter – medfödda eller förvärvade – som  gjort att problemet en gång har uppstått och utvecklats.

Det innebär inte att du behöver vara vig eller stark eller ska behöva känna krav på prestation. Medicinskt inriktad Kundaliniyoga utövas utifrån egna förutsättningar oavsett ålder eller hälsotillstånd.

Även denna behandling följer en tydlig struktur (se ovan).

Gör en kursanmälan