Individuellt utformade yogaprogram

3. Individuellt utformade yogaprogram

Behandlingens upplägg

Även upplägget för denna behandling är till en början detsamma som för KBT-behandlingen (se beskrivning ovan).

Behandlingen handlar därefter om att jag - utifrån kartläggningens mål - utformar en manual till ett yogaprogram som syftar till att stärka de svagheter som gjort att problemet har uppstått och utvecklats.

Du får under några privatlektioner lära dig att utföra övningarna korrekt och dina hemuppgifter blir att göra dem på egen hand. Som hjälp för minnet får du med dig manualen och - om så önskas - yogaprogrammet i sin helhet på musiksatt ljud- eller videofil.

Se ett exempelBoka behandling