Behandlingar & Kurser

Behandlingar

 

Lekebergsbro

 

 

För att påbörja en kognitiv beteendeterapi (KBT), en KBT-behandling med stöd av medicinskt inriktad Kundaliniyoga eller ett individuellt utformat yogaprogram så kontaktar du mig via mail, sms eller telefon.

Vi bokar då upp en tid för ett första samtal i min mottagning (eller någon annanstans om du vill det).

Det första samtalet tar ungefär en timme och är kostnadsfritt.

Om vi efter det kommer överrens om att gå vidare så planerar vi in några sessioner med en till två veckors mellanrum.

De första 1-3 samtalen kommer sedan att handla om att vi tillsammans gör en kartläggning av din nuvarande livssituation, din bakgrund och hur problemen yttrar sig mm. Syftet med denna del av behandlingen är att vi tillsammans får fram en klar bild av hur problemen har uppkommit, vad det är som gör att de vidmakthålls och vad vi behöver göra för att komma tillrätta med dem.

Om vi båda i detta läge känner att vi har kommit någonting på spåren och vill fortsätta så går vi vidare in i själva terapiarbetet.

Varje session kommer att följa en struktur och ha några gemensamma nämnare:

  • En agenda för sessionen.
  • Genomgång av föregående sessions hemuppgift.
  • Eventuell teoretisk genomgång.
  • Ny hemuppgift
  • En sammanfattning av sessionen.

Det vanliga är att terapiarbetet därefter pågår under 5-12 sessioner.

 

Pris

 

Session 45 min (KBT): 550:-
Session 90 min (KBT & yoga): 750:-
Individuellt framtaget yogaprogram med instruktionsmanual samt ljud- eller videoinspelning: 1200:-

 

Det första samtalet kostnadsfritt…

Boka tid!

 

Kurser

 

naturbilderX5_1500x185

 

 

Syftet med mina kurser är att du ska lära dig att på egen hand kunna använda den medicinskt inriktade kundaliniyogan som ett effektivt verktyg för att stärka din hälsa och ditt välbefinnande.

Det handlar med andra ord inte alls om något krav på prestation eller att du ska ha någon uppvisning i styrka och smidighet. Är du för stel för att komma ner på golvet kan du sitta på en pall eller en stol och vill du avstå en övning helt eller avbryta halvvägs för att vila är det helt ok. Var och en jobbar utifrån sin egen förmåga oavsett ålder, hälsotillstånd eller dagsform.

 

Kursernas upplägg

 

Jag har sedan några år ett antal fasta tider som rullar på med ett kontinuerligt intag av nya kursdeltagare. Om det finns platser lediga är det möjligt att hoppa in i en grupp även mitt i en kursperiod och om någon har missat sitt ordinarie pass är går det att droppa in på någon av de andra tiderna om det inte är för fullt.

Innan du hoppar in i en grupp eller kommer på drop in vill jag att du ska ha varit med på ett introduktionspass.

 

Introduktionspass

 

Under ett introduktionspass får du lära dig några grundläggande principer. Det tar ungefär en timme, sker oftast individuellt och är kostnadsfritt.

Om du sedan vill hoppa in i någon av grupperna kan kursavgiften reduceras i proportion till hur länge kursen har pågått.

 

Sokratisk undervisning

 

Jag som lärare går inte runt och rättar (om jag inte ser något direkt vanskligt) utan lägger mitt fokus på att förmedla de energier som jag vill att du under de olika övningarna ska finna i dig själv.

Principen för denna typ av undervisning bygger på affektiv resonans. Det är ett begrepp inom psykologin som syftar på en psykologisk mekanism som gör att en människa kan fånga in och själv uppleva affekter – fysiologiska reaktionerna av en känsla – från en annan människa.

 

Ingen skillnad mellan nybörjar- och fortsättningsgrupp

 

Eftersom var och en presterar utifrån sin egen förmåga så anser jag att alla kan göra samma tekniker fast ibland i en anpassad form. Grundprincipen är att alltid lyssna inåt och vara lyhörd mot sig själv.

 

Priser

 

Kurser med 12 planerade pass: 950:-,
Kurser med 6 planerade pass: 500:-,
Drop in (i mån av plats): 95:-
10-kort (berättigar till 10 drop in): 850:-
Introduktionspass: Kostnadsfria

 

Kostnadsfritt introduktionspass…

Gör en intresseanmälan!