Kognitiv beteendeterapi (KBT)

Kognitiv beteendeterapi (KBT)

KBT är en psykoterapeutisk behandlingsmetod som går ut på att förändra eller hantera tankar, känslor och handlingar som inte är funktionella och som därför orsakar psykiskt lidande.

Terapiformen är vetenskapligt belagd, går bra att kombinera med medicinering och rekommenderas av SBU (Statens beredning för medicinsk utvärdering) och Svenska psykiatriska föreningen.

Behandlingstiden är oftast kort, 8-15 sessioner på vardera 45-60 minuter och förhållandet mellan patient och terapeut kan ses som ett jämbördigt samarbete där klienten är specialisten på sitt problem och terapeuten på metoderna (beteende- och funktionsanalys, exponering, inlärnings- och anknytningsteori ACT, DBT mm) som hjälper till att lösa det.

Läs mer om KBT

KBT med stöd av medicinskt inriktad Kundaliniyoga

KBT med stöd av medicinskt inriktad Kundaliniyoga

Kundaliniyoga är en mångtusenårig kunskap som handlar om hur vi med olika former av yogiska tekniker stärker vår fysiska, psykiska och mentala hälsa.

De terapeutiska effekterna av kundaliniyogan har på senare år fått en allt större uppmärksam-het och den medicinska yogan – som praktiseras på flera sjukhus i landet – är baserad på några av de mer kända kundaliniyogiska teknikerna

KBT i kombination med medicinskt inriktad Kundaliniyoga är ett effektivt verktyg för att jobba både med de faktorer som gör att ett psykiskt lidande vidmakthålls och med de svagheter – medfödda eller förvärvade – som får det att uppstå.

Individuellt utformade yogaprogram

Individuellt utformade yogaprogram

Det finns i medicinskt inriktad Kundaliniyoga tusentals olika enskilda yogiska tekniker, kriyas och meditationer som alla har sitt specifika syfte. För flertalet av dem är syftet av konkret terapeutisk karaktär och kan handla om det mesta från att lösa upp inkapslad sorg, läka en hjärna med utmattningsymptom, utveckla självtillit, stärka axlar, rygg och nacke till att balansera det inresekretoriska systemet, besegra djupt liggande rädslor eller släcka beroenden med mer.

De individuellt sammansatta yogaprogrammen är unika kombinationer av dessa som utifrån kartlagda behov sätts samman och förmedlas under några privatlektioner. Utförliga instruktioner ges i en skriven och bildsatt manual och kan – om så önskas – även fås som inspelad ljud- eller videofil.

Behandlingsupplägg, kursupplägg och priser... Läs mer!
  • Om mig
  • Om min verksamhet

Jag är utbildad KBT-terapeut och internationellt certifierad yoga- och meditationslärare och jag erbjuder korta men effektiva behandlingar som syftar till att du som klient ska få verktyg för att kunna förstå, hantera och bota ditt psykiska lidande samt uppleva mer välbefinnande och livskvalitet.

Björn Vidinghoff

BJÖRN VIDINGHOFF
KBT-terapeut (Steg 1),
 internationellt certifierad yoga- och meditationslärare

Jag bor och verkar på Lekebergsbro.

lekebergsbro-tre-960

Där har jag min mottagning och yogalokal samt några naturnära platser för samtal och meditation.

Platsen gränsar till Lekeberga-Sälvens naturreservatet och har anor från förr.

Här låg på 1500-talet norra Europas största järngjuteri och en gång i tiden så vallfärdade man hit från närliggande socknar för att dansa.

Dansen på Lekebergsbro är besjungen i Tess lördan av Jeremias i Tröstlösa:

 

Fioln han får hänga på spiken å vänta

tess lördan um kvälln, då får stråktagle gno.

Då går ja te dans mä en skrattande jänta

där kvarnbäcken rusar

å furera susar;

Då går ja te dansen på Lekebergsbro

Tralla-lalla-lej,

Då dansar ja mä dej!

Verksamheten bedrivs som ett företag – godkänt för F-skatt med namnet Harkirpal Singh – och min ambition för Lekebergsbro av idag är att det med terapi, yoga, vedic art, ayurvedisk hälsorådgivning, föreläsningar, konserter, retreats mm ska vara en plats dit människor kan komma för att fyllas med energi, glädje och livskraft.

 

 Björn Vidinghoff

If you are happy, happiness will come to you because happiness wants to go where happiness is.

 

 

Yogi Bhajan Yogi Bhajan

Master of Kundaliniyoga